LEIHAKETA DEIALDIA
BIDASOA KOOPERATUZ SARIA BALIO KOOPERATIBOEI BEHE BIDASOAN

 

1. AURREKONTU KREDITUA

3.000 euro, 1.500 euroko bi saritan banatua.

2. HELBURUA

Oinarri hauen xedea da Bidasoa Kooperatuz sarien lehenengo edizioa arautzea. Haien bidez, BDSKoop Elkarteak balio kooperatiboen betetzea sarituko du.

3. DIRULAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA

Sariak lehia konkurrentzia lehiakorraren prozeduraren bidez erabakiko da.

4. ENPRESA ONURADUN IZAERA LORTZEKO BALDINTZAK

Honako hauek lor dezakete empresa onuradun izaera:

 1. Sozietate-egoitza eta/edo lan zentroa Irun edota Hondarribian edukitzea.
 2. Honako forma juridikoa izatea: kooperatiba edo lan sozietatea.
 3. Ez izatea BDSKoop Elkarteko enpresa bazkidea.
 4. Zerga-obligazioetan eta Gizarte Segurantzarekiko eta Irungo Udalarekiko eguneratuta egotea.

5. KATEGORIAK

Bi kategoria egongo dira:

a) IZAERA DEMOKRATIKOARI SARIA

b) KOMUNITATE ETA BESTE KOOPERATIBEKIKO LANKIDETZA ETA INTERESA SARIA

6. ESPEDIENTEA BIDERATZEA, ERABAKIA HARTZEA ETA JAKINARAZTEA

Bidasoa Kooperatuz leihaketa eta sari banaketaren prozesurak honako fase hauek izango ditu izapidetzak:

1. FASEA edo atarikoa: leihaketan aurkeztuko den enpresa orok bdskoop.eus web orrialdean eskuragarri egongo den galdetegiari erantzun beharko dio. Galdetegia beti online osatu beharko da. Galdetegia behar bezala osatu eta gutxieneko puntu kopurua lortu duten erakundeen zerrenda pasako dio BDSKoop Elkarteko langileen talde teknikoak leihaketako epai mahaiari.

2.FASEA edo aztertzekoa: epai mahaiak gutxieneko puntuazioa lortu duten enpresak baloratuko dituzte eta hilabeteko gehienezko epean kategoria bakoitzeko saridunak hautatu beharko dituzte, eta BDSKoop Elkarteko langileen tal talde teknikoari jakinarazi.

7. EPAIMAHAIA

Ekonomia Sozialeko erakundeetako pertsona kualifikatuek osatuko dute epaimahaia. Honakoak dira epamahai kideak:

 • Arianne Kareaga, LANKI
 • Mirene Begistarain, GEZKI
 • Mirene Arri, ELKAR-LAN
 • Andoni Egia, Beterri Garapen Agentzia
 • Jesus Goienetxe, Mondragon Kooperatibako kidea

Saritutako hautagaitzak sariari uko egiten badio, epaimahaiaren esku geratuko da lortutako puntuazioaren arabera hautagai-zerrenda ordenatu bat ezartzeko aukera. Bestela, sartitutako hautagaitzak uko eginez gero, dagokion kategoriako saria eman gabe geratuko da.

Epaimahaiak hutsik deklaratu ahal izango du kategoria bat edo gehiago.

Epaimahaiaren iritziz, saria “ex aequo” eman ahal izango da kategoria bakoitzean, bi proiektuk edo gehiagok amaierako balorazio berbera lortzen badute. Kasu horietan, dagokion kategoriari egokitutako zenbatekoa zati berdinetan banatuko da sarituen artean.

Ez da emango oinarri hauetan jaso gabeko akzesitik edo beste inolako saririk.

8. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauen argitalpen ofiziala bdskoop.eus web orrialdean egin eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2023ko martxoaren 15ean amaituko da.

9. ESKAERAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO BERARIAZKOA

bdskoop.eus/bidasoa-kooperatuz-galdetegia/ web orrialdean eskuragarri egongo den galdetegia osatu beharko da, ahalik eta zehaztapen gehienekin.

10. ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Zazpi balio kooperatibo klasikoak hartuko dira kontutan ekimenak baloratzeko orduan

BARRURA BEGIRAKOAK

1. Sarrera librea eta borondatezkoa.

Kooperatibak borondatezko erakundeak dira, beren zerbitzuak erabiltzeko gaitasuna duten pertsona guztiei irekiak eta bazkide izatearen erantzukizunak onartzeko prest daudenak, sexua, arraza, egoera soziala, politikoa edo erlijiosoa dela-eta bereizkeriarik egin gabe.

Gehienez ere 5 puntu.

2. Kudeaketa demokratikoa

Kooperatibak bazkideek demokratikoki kudeatzen dituzten erakundeak dira, eta aktiboki parte hartzen dute beren politikak finkatzen eta erabakiak hartzen. Kooperatibak ordezkatu eta kudeatzeko hautatutako gizon eta emakumeak besteen aurrean dira erantzuleak. Lehen mailako kooperatibetan boto berdintasuna erabiltzen da (pertsona bat, boto bat). Beste maila batzuetako kooperatibak ere demokratikoki antolatzen dira.

Gehienez ere 5 puntu.

3. Parte hartze ekonomikoa

Bazkideek bidezko ekarpena egiten diote beren kooperatiben kapitalari, eta demokratikoki kudeatzen dute (sozietatearen ondarearen zati bat, gutxienez, kooperatibaren jabetza komuna da). Badago, bazkide izateko baldintza gisa emandako kapitalera mugatutako konpentsazioa jaso ohi dute. Helburu horietako guztiei edo batzuei soberakinak esleitzen dizkiete beren kooperatiba garatzeko, ziurrenik erreserbak ezarriz. Erreserba horietako batzuk, gutxienez, ezin izango lirateke banatu; bazkideengana itzultzeko aukera, kooperatibarekin egindako eragiketen arabera; eta bazkideek onartutako beste jarduera batzuen laguntza.

Gehienez ere 5 puntu.

4. Autonomia eta independentzia

Kooperatibak autolaguntzako erakunde autonomoak dira, bazkideek kudeatuak. Beste erakunde batzuekin akordioak sinatzen badituzte, gobernuekin barne, edo kanpoko beste iturri batzuetatik kapitala lortzen badute, bazkideen kontrol demokratikoa ziurtatzeko eta kooperatiba-autonomiari eusteko moduan sinatzen dute.
Gehienez ere 5 puntu.

KANPORA BEGIRAKOAK

5. Hezkuntza, informazioa eta prestakuntza

Kooperatibek heziketa eta informazioa ematen diete bazkideei, hautatutako ordezkariei, zuzendaritzako karguei eta kooperatibak eraginkortasunez garatzen lagun dezaketen langileei.

Gehienez ere 5 puntu.

6. Komunitatearekiko interesa

Kooperatibek beren komunitateen garapen jasangarria lortzeko lan egiten dute, beren gizarte-sareak onartutako politiken bidez.

Gehienez ere 5 puntu.

7. Kooperatiben arteko lankidetza

Kooperatibek bazkideei ahalik eta modu eraginkorrenean laguntzen diete, eta kooperatiba-mugimendua indartzen dute, tokiko, nazioko, eskualdeko eta nazioarteko egituren bidez.

Gehienez ere 5 puntu.

Guztira, gehienez 35 puntu lortu ahalko dira eta azterketa fasera pasa ahal izateko gutxienez 17 puntu lortu beharko dira.

11. SARIEN ZENBATEKOA ETA ORDAINKETA:

Deialdi honetarako aurreikusitako guztizko zenbatekoa saritan honela zatituta egongo da:

 1. Balio kooperatiboen betetzea barrura begira: IZAERA DEMOKRATIKOARI SARIA 1.500 €
 2. Balio kooperatiboen betetzea kanpora begira: KOMUNITATE ETA BESTE KOOPERATIBEKIKO LANKIDETZA ETA INTERESA SARIA 1.500 €

Saria ordainketa bakarrean ordainduko da, eman zaiela ekitaldi publikoan jakinarazi ondoren irabazleei.

Kategoria bakoitzeko hautagaitza finalisten zerrenda publikoki ezagutzera emango da BDSkoop webgunean.
Hautagaitza finalistak behartuta daude sari-banaketaren ekitaldira joatera. Bestela, finalista baldintza galduko lukete, eta ondorioz, baita saritua izateko aukera ere.

Pin It on Pinterest