LEIHAKETA DEIALDIA

KOOPERATUZ SARIA

PRINTZIPIO KOOPERATIBOEI GIPUZKOAN

 

 

1. AURREKONTU KREDITUA

 

3.000 euro, 1.500 euroko bi saritan banatua.
 

2. HELBURUA

 

Oinarri hauen xedea da “Kooperatuz” sarien honako edizioa arautzea. Haien bidez, 7 printzipio kooperatiboen betetzea sarituko du BDSKoop Elkarteak, Gipuzkoan erregistratua eta 2023ko uztailaren 1 eta 2024ko maiatzaren 31 artean eratutako gizarte ekonomiako enpresetan (kooperatiba eta lan sozietateak).

 

3. DIRULAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA

 

Sariak lehia konkurrentzia lehiakorraren prozeduraren bidez erabakiko dira.
 

4. ENPRESA ONURADUN IZAERA LORTZEKO BALDINTZAK

 

Honako baldintzak dira onuradun izan ahal izateko baldintzak:

 1. Sozietate-egoitza eta/edo zentroa Gipuzkoan edukitzea.
 2. Honako forma juridikoa izatea: kooperatiba edo lan sozietatea.
 3. 2023ko uztailaren 1 eta 2024ko maiatzaren 31 artean eratua izatea.
 4. Ez daiteke leihaketan aurkeztu BDSKoop Elkarteko kide den enpresarik.
 5. Ez egotea sartuta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan jasotako inongo inguruabarretan.
 6. Zerga-obligazioetan eta Gizarte Segurantzarekiko eguneratuta egotea.

 

5. KATEGORIAK

 

Onuradunen bi kategoria egongo dira:

a) IZAERA DEMOKRATIKOARI SARIA

b) KOMUNITATE ETA BESTE KOOPERATIBEKIKO LANKIDETZA ETA INTERESA SARIA

 

 

6. ESPEDIENTEA BIDERATZEA, ERABAKIA HARTZEA ETA JAKINARAZTEA

 

Kooperatuz 2023-24 leihaketa eta sari banaketaren prozesuak honako fase hauek izango ditu izapidetzak:

1. FASEA edo atarikoa: Leihaketan aurkeztuko den enpresa orok bdskoop.eus web orrialdean eskuragarri egongo den galdetegiari erantzun beharko dio. Galdetegia beti online osatu beharko da. BDSKoop Elkarteko lan talde teknikoak epaimahaiari galdetegi guztiak helaraziko dizkio. Epaimahaiak 10 eguneko epea edukiko du galdetegi guztiak puntuatzeko. Puntuazio altuena lortu duten 4 enpresak bigarren fasera pasako dira.

2.FASEA edo aztertzekoa: 4 enpresa finalistei epai mahaiak elkarrizketa egingo die galdetegian emandako erantzunen inguruan. Elkarrizketen ostean, epai mahaiak erabakiko du zein den kategoria bakoitzeko enpresa irabazlea. 10 eguneko epea egongo da elkarrizketak egin eta azken beredikto bat emateko.

 

7. EPAIMAHAIA

 

Ekonomia Sozialeko erakundeetako pertsona kualifikatuek osatuko dute epaimahaia. Honakoak dira epamahai kideak:

 • Mirene Arri, ELKAR-LAN
 • Beñat Irasuegi, KOOPFABRIKA
 • Itziar Barinaga Rementeria, GEZKI

Epaimahaiak hala iritziz gero, aukera izango da lortutako puntuazioen arabera hautagaitzen zerrenda hurrenkeratua ezartzeko, saritutako hautagaitzak sariari uko egiten badio. Bestela, saritutako hautagaitzak uko egiten badio, dagokion kategoriako saria eman gabe geratuko da.

Epaimahaiak hutsik deklaratu ahal izango du kategoria bat edo gehiago.

Epaimahaiaren iritziz, saria “ex aequo” eman ahal izango da kategoria bakoitzean, bi proiektuk edo gehiagok amaierako balorazio berbera lortzen badute. Kasu horietan, dagokion kategoriari egokitutako zenbatekoa zati berdinetan banatuko da sarituen artean.

Ez da emango oinarri hauetan jaso gabeko akzesitik edo beste inolako saririk.

 

8. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

 

Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauen argitalpen ofiziala bdskoop.eus web orrialdean egin eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2024ko ekainaren 3an amaituko da.

 

9. ESKAERAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO BERARIAZKOA

 

bdskoop.eus/kooperatuz-galdetegia/ web orrialdean eskuragarri egongo den galdetegia osatu beharko da, ahalik eta zehaztapen gehienekin.

 

10. ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

 

Zazpi printzipio kooperatibo klasikoak hartuko dira kontutan ekimenak baloratzeko orduan

 

BARRURA BEGIRAKOAK

 

1. Sarrera librea eta borondatezkoa.

Kooperatibak borondatezko erakundeak dira, beren zerbitzuak erabiltzeko gaitasuna duten pertsona guztiei irekiak eta bazkide izatearen erantzukizunak onartzeko prest daudenak, sexua, arraza, egoera soziala, politikoa edo erlijiosoa dela-eta bereizkeriarik egin gabe.

Gehienez ere 5 puntu.

2. Kudeaketa demokratikoa

Kooperatibak bazkideek demokratikoki kudeatzen dituzten erakundeak dira, eta aktiboki parte hartzen dute beren politikak finkatzen eta erabakiak hartzen. Kooperatibak ordezkatu eta kudeatzeko hautatutako gizon eta emakumeak besteen aurrean dira erantzuleak. Lehen mailako kooperatibetan boto berdintasuna erabiltzen da (pertsona bat, boto bat). Beste maila batzuetako kooperatibak ere demokratikoki antolatzen dira.

Gehienez ere 5 puntu.

3. Parte hartze ekonomikoa

Bazkideek bidezko ekarpena egiten diote beren kooperatiben kapitalari, eta demokratikoki kudeatzen dute (sozietatearen ondarearen zati bat, gutxienez, kooperatibaren jabetza komuna da). Badago, bazkide izateko baldintza gisa emandako kapitalera mugatutako konpentsazioa jaso ohi dute. Helburu horietako guztiei edo batzuei soberakinak esleitzen dizkiete beren kooperatiba garatzeko, ziurrenik erreserbak ezarriz. Erreserba horietako batzuk, gutxienez, ezin izango lirateke banatu; bazkideengana itzultzeko aukera, kooperatibarekin egindako eragiketen arabera; eta bazkideek onartutako beste jarduera batzuen laguntza.

Gehienez ere 5 puntu.

4. Autonomia eta independentzia

Kooperatibak autolaguntzako erakunde autonomoak dira, bazkideek kudeatuak. Beste erakunde batzuekin akordioak sinatzen badituzte, gobernuekin barne, edo kanpoko beste iturri batzuetatik kapitala lortzen badute, bazkideen kontrol demokratikoa ziurtatzeko eta kooperatiba-autonomiari eusteko moduan sinatzen dute.

Gehienez ere 5 puntu.

 

KANPORA BEGIRAKOAK

 

5. Hezkuntza, informazioa eta prestakuntza

Kooperatibek heziketa eta informazioa ematen diete bazkideei, hautatutako ordezkariei, zuzendaritzako karguei eta kooperatibak eraginkortasunez garatzen lagun dezaketen langileei. Publikoari, batez ere gazteei eta iritzi-liderrei, kooperatibaren izaeraren eta onuren berri ematen diete.

Gehienez ere 5 puntu.

6. Komunitatearekiko interesa

Kooperatibek beren komunitateen garapen jasangarria lortzeko lan egiten dute, beren gizarte-sareak onartutako politiken bidez.

Gehienez ere 5 puntu.

7. Kooperatiben arteko lankidetza

Kooperatibek bazkideei ahalik eta modu eraginkorrenean laguntzen diete, eta kooperatiba-mugimendua indartzen dute, tokiko, nazioko, eskualdeko eta nazioarteko egituren bidez.

Gehienez ere 5 puntu.

Guztira, gehienez 35 puntu lortu ahalko dira eta azterketa fasera pasa ahal izateko gutxienez 17 puntu lortu beharko dira.

 

11. SARIEN ZENBATEKOA ETA ORDAINKETA:

 

Deialdi honetarako aurreikusitako guztizko zenbatekoa saritan honela zatituta egongo da:

  1. Balio kooperatiboen betetzea barrura begira: IZAERA DEMOKRATIKOARI SARIA 1.500 €
  2. Balio kooperatiboen betetzea kanpora begira: KOMUNITATE ETA BESTE KOOPERATIBEKIKO LANKIDETZA ETA INTERESA SARIA 1.500 €

  Saria ordainketa bakarrean ordainduko da, eman zaiela ekitaldi publikoan jakinarazi ondoren irabazleei.

  Kategoria bakoitzeko hautagaitza finalisten zerrenda publikoki ezagutzera emango da.
  Hautagaitza finalistak behartuta daude sari-banaketaren ekitaldira joatera. Bestela, finalista baldintza galduko lukete, eta ondorioz, baita saritua izateko aukera ere.

  Pin It on Pinterest