LEHIAKETA GALDETEGIA

CUESTIONARIO

 

*Eremu guztiak dira beharrezkoak

  KONTAKTU DATUAK

  adibidea@adibide.eus

  SOZIETATE XEDEA


  BARNE ANTOLAKETA


  LAN ALDERDIAK

  Lan-bazkideakLangile ez-bazkideak
  Aniztasun funtzionala: emakumeak
  Aniztasun funtzionala: gizonak
  Migranteak eta gutxiengo etnikoetako kideak: emakumeak
  Migranteak eta gutxiengo etnikoetako kideak: gizonak
  Bazterketa sozialeko arriskuan daudenak: emakumeak
  Bazterketa sozialeko arriskuan daudenak: gizonak
  Guztira emakumeak
  Guztira gizonak


  ALDERDI SOZIOEKONOMIKOA


  KOOPERATIBEN ARTEKO KOOPERAZIOA


  ERAGIN SOZIALA ETA INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINA


  HEZKUNTZA, FORMAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA  *Todos los campos son obligatorios

   DATOS DE CONTACTO

   adibidea@adibide.eus

   OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓNn


   CONTROL DEMOCRATICO DE LOS MIEMBROS


   MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNARIA

   Socios trabajadoresTrabajadores no socios
   Diversidad funcional: mujeres
   Diversidad funcional: hombres
   Migrantes y miembros de minorías étnicas: mujeres
   Migrantes y miembros de minorías étnicas: hombres
   Mujeres en riesgo de exclusión social
   Hombres en riesgo de exclusión social
   Mujeres en total
   Hombres en total


   ASPECTOS SOCIOECONOMICOS


   COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS


   IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL


   EDUCACIÓN, FORMACION E INFORMACION   Pin It on Pinterest